Bedömningsgrunder

Vinerna bedöms enligt följande skala:

Poäng: Bedömning:
18–20
15–17,5
12–14,5
9–11,5
6–8,5
Exceptionellt vin
Högklassigt vin
Bra till mycket bra vin
Medelbra vin
Enkelt vin

 Symbolen "glas" står för att vinet är typiskt för en viss druvsort eller ett        visst distrikt.

Skalan för prisvärdhet är indexreglerad och uppdateras minst en gång per år.

Prisvärdhetsskalan fr o m september 2022:

Poäng Pris
9,0 65-70
9,5 71-76
10,0 77-83
10,5 84-91
11,0 92-101
11,5 102-111
12,0 112-124
12,5 125-140
13,0 141-160
13,5 161-184
14,0 185-216
14,5 217-257
15,0 258-310
15,5 311-375
16,0 376-456
16,5 457-554
17,0 555-675
17,5 676-826
18,0 827-1017
18,5 1018-

–     Ej prisvärt
=    Prisvärt
+    Mer än prisvärt
Fynd i sin prisklass!

 

Copyright: Munskänkarna
Antal viner i databasen: 14347
2022-12-02, 18:23:47